TAG: อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนทุกธนาคาร วันนี้ ดูยังไง ใครเป็นผู้กำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนทุกธนาคาร วันนี้ ดูยังไง ใครเป็นผู้กำหนด “อัตราแลกเปลี่ยน” อาจดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับใครหลายคน แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าแท้จร...
อ่านเพิ่มเติม
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ขึ้นกับอะไรบ้าง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ขึ้นกับอะไรบ้าง รู้หรือไม่ ค่าเงินแข็งค่า และอ่อนค่า ส่งผลต่อเงินในกระเป๋าของเราได้ ถ้าใครที่อยู่ในยุค Baby Boomer หรือ...
อ่านเพิ่มเติม