TAG: รับนำเข้าสินค้าจีน

รับนำเข้าสินค้าจีน Freight VS Cargo ต่างกันอย่างไร?
รับนำเข้าสินค้าจีน  Freight และ Cargo เป็นสองคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เพื่อการค้า แม้ว่าทั้งสอ...
อ่านเพิ่มเติม
นำเข้าสินค้าจีน วิธีขนส่งทางเรือแบบไม่มีตู้คอนเทนเนอร์
นำเข้าสินค้าจีน วิธีขนส่งทางเรือแบบไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ การนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอ...
อ่านเพิ่มเติม