แลกเงิน รู้ก่อนแลก วิธีกาารแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

แลกเงิน รู้ก่อนแลก วิธีกาารแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

แลกเงิน รู้ก่อนแลก วิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยการนำเงินบาทไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การดูงาน การศึกษาต่อ หรือทำธุรกิจซื้อขายสินค้า เป็นต้น

สำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอยู่ ในบทความของเราวันนี้ ได้นำความรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มาฝากคุณ

แลกเงิน

แลกเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ คืออะไร?

การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ คือการที่ผู้ค้าทั้งสองฝ่าย มาทำการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกัน โดยปกติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะทำก็ต่อเมื่อมีการเดินทางไปประเทศต่างๆ หรือใช้ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

ในขั้นตอนแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ต้องดูก่อนว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร เพื่อจะสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้อง และคุ้มค่ากับการซื้อขายของทั้งสองฝ่าย โดยถ้าต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ สามารถไปทำได้ที่ธนาคาร บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประเทศทั่วโลก

การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มีทั้งหมดกี่แบบ?

หลังจากที่รู้แล้วว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศคืออะไรกันไปแล้ว แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศทั้งหมดนั้นมีกี่แบบ? โดยระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีทั้งหมด 4 แบบ ดังต่อไปนี้

  1. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ประเภทคงที่ (Fixed Exchange Rate System) – คือการที่ประเทศจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบตายตัว ให้กับสกุลเงินต่างประเทศ โดยที่อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม Demand และ Supply ของเงิน เช่น ระบบเชื่อมโยงของสกุลเงินยูโรในบริเตน และระบบดอลลาร์ค่าคงที่ของฮ่องกงกับดอลลาร์สหรัฐ
  2. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ประเภทลอยตัว (Floating Exchange Rate System)  – โดยกฎหมายของตลาดและความเสี่ยงของสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของตลาดจะเป็นตัวกำหนดระบบอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นอาจจะเกิดความผันผวนของการคำนวณราคาสินค้าที่มีการนำเข้าและส่งออกในตลาด
  3. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ประเภทส่วนผสม (Pegged Exchange Rate System) – ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทส่วนผสม (Pegged Exchange Rate System) คือการรวมกันของระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทคงที่และลอยตัว โดยประเทศอาจกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ให้กับสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามระบบนี้ยังคงอนุญาตให้มีความผันผวนเล็กน้อยอยู่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับปรุงความเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา
  4. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ประเภทลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed Float Exchange Rate System) – เป็นระบบที่ผสมรวมระหว่างระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทลอยตัวและคงที่ โดยประเทศยินยอมให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศเปลี่ยนไปตามสภาพของตลาดในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตามประเทศจะยังคงควบคุมและแก้ไขเพื่อปรับปรุงสภาพที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความสมดุลในเศรษฐกิจและลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

แน่นอนว่าสำหรับใครที่ต้องไปต่างประเทศ ทุกคนจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสกุลตามประเทศนั้นๆ เพราะฉะนั้น ความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ หากคุณไม่เคยแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมาก่อน ไม่ต้องกังวลไป เพราะในหัวข้อนี้เราได้นำวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมาบอกคุณ

  • ธนาคาร – ธนาคารเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ธนาคารมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมและน่าเชื่อถือ คุณสามารถนำเงินสกุลท้องถิ่นของคุณ มาแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด
  • บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา – บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นสถานที่ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นกัน บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร แต่อาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกิดขึ้น
  • ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา – บางประเทศมีตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด แต่อาจมีความผันผวนและเสี่ยงต่อการฉ้อโกง
  • บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต – คุณสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่อนุญาตให้ใช้ในต่างประเทศ ในการชำระเงินหรือถอนเงินสกุลต่างประเทศผ่านตู้เอทีเอ็ม การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในต่างประเทศมักจะสะดวกกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่อาจมีค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงินต่างประเทศเกิดขึ้น
  • การแลกเปลี่ยนที่เมืองท่องเที่ยว – สถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ คุณอาจพบร้านค้าหรือศูนย์การค้าที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยร้านเหล่านี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณเวลาที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินได้เป็นอย่างดี

การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีกี่ระบบ

การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณไปตามสถานที่ต่างๆ ที่เราแนะนำไป ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนคุณก็สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้แน่นอน แต่ทั้งนี้ก่อนจะทำการแลกเปลี่ยนเงินควรเช็ค อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ก่อน เพื่อที่จะทราบว่าในตอนนี้ค่าเงินเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อแลกเปลี่ยนเงินมาแล้ว จะสามารถเช็คได้ว่าเงินที่แลกเปลี่ยนมาได้ครบ และจำนวนถูกต้อง

สั่งของtaobao กับขั้นตอนแสนง่าย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด
สั่งของtaobao กับขั้นตอนแสนง่าย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ในยุคสมัยนี้ไม่ว่าใครก็สามารถสั่งของจาก Taobao ได้ เชื่อว่ามีหลายคนที่บอกว่า การสั่งขอ...
อ่านเพิ่มเติม
fast cargo มาตรฐานชั้นนำ ขนส่งรวดเร็วที่สุด
fast cargo มาตรฐานชั้นนำ ขนส่งรวดเร็วที่สุด ทุกวันนี้อุตสาหกรรมการนำเข้าส่งออก เรียกได้ว่าเติบโตขึ้นอย่างมาก เช่น การนำเข้าสินค้าประเภทอุปโภ...
อ่านเพิ่มเติม
สินค้าจีนน่าสนใจ 16สินค้าที่ขายในไทย กำไรดี
สินค้าจีนน่าสนใจ 16สินค้าที่ขายในไทย กำไรดี ปัจจุบันสินค้าจากจีนได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากประเทศจีนเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่หล...
อ่านเพิ่มเติม