การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

  1. ลูกค้าเข้า www.theonecargo.com กด “เข้าสู่ระบบ” กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร กรอก password : รหัสผ่าน จากนั้นกดเลือก “แก้ไขโปรไฟล์” แก้โปรไฟล์ the one cargo 1
  2. ลูกค้าสามารถแก้ไข ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และรหัสผ่าน เสร็จแล้ว กด “บันทึกความเปลี่ยนแปลง” แก้โปรไฟล์ the one cargo 2