ใส่ที่อยู่ taobao ผ่านคอมพิวเตอร์

 1. เข้าสู่ระบบ ชี้ที่ชื่อสมาชิกแล้วกดคำว่า 帐号管理

  ใส่ที่อยู่ taobao 1


 2. แถบเมนูซ้ายมือ เลือกคำว่า 收货地址

  ใส่ที่อยู่ taobao 2


 3. เพิ่มรายละเอียดตามนี้

  ใส่ที่อยู่ taobao 3

  1. ต้องเป็นคำว่า 中国大陆
  2. เลือก 4 คำนี้ 广东省 / 广州市 / 白云区 / 太和镇
  3. 田心村田心一队荔园街八巷22号(รหัสสมาชิก)客户代号是 รหัสสมาชิก
  4. 510540
  5. 苏有锦(รหัสสมาชิก)
  6. 18823246250
  7. กดติ้กถูก เพื่อตั้งค่าเป็นที่อยู่เริ่มต้น
  8. กดปุ่มสีฟ้าเพื่อบันทึก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

** รหัสสมาชิกตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมี IM- นำหน้า ใช้ชื่อที่ใช้เข้าระบบได้เลย **