การแลกเงิน ค่าเงินบาท ส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างไร

การแลกเงิน ค่าเงินบาท ส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างไร

การแลกเงิน ค่าเงินบาท ส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างไร “ค่าเงินบาท” คือจำนวนเงินบาทเมื่อแลกกับสกุลเงินต่างประเทศ หรือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน 2 สกุล ที่ค่าเงินบาทแข็งค่าหรือค่าเงินบาทอ่อนค่า โดยจะเกิดขึ้นพร้อมกันในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งย่อมมีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์

ในวันนี้ Theonecargo จะมาอธิบายให้ฟังกันว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าหรือค่าเงินบาทอ่อนนั้น ส่งผลต่อการนำเข้าส่งออกสินค้าอย่างไร ใครได้ประโยชน์และเสียประโยชน์

การแลกเงิน

การแลกเงิน ค่าเงินบาทแข็งค่าหรือค่าเงินบาทอ่อนค่าได้อย่างไร ?

ค่าเงินบาทแข็งค่าหรือค่าเงินบาทอ่อน เป็นอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยถ้าในตลาดมีความต้องการมาก เงินสกุลนั้นก็จะแข็งค่าขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าในตลาดไม่เป็นที่ต้องการ ก็จะทำให้เงินอ่อนค่า ส่งผลกระทบทั้งผู้นำเข้าและส่งออกในทิศทางตรงกันข้าม

ค่าเงินบาทแข็งค่า

คือ การใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกเงินสกุลอื่นๆ ในจำนวนเท่าเดิม  เช่น จากเดิมเงิน 37 บาท แลกได้ 1 USD วันนี้เงิน 30 บาทแลกได้ 1 USD ดังนั้น ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าห์

ผู้ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งค่า

 • ผู้นำเข้า  สินค้าปริมาณเท่าเดิมแต่ต้นทุนการนำเข้าสินค้าลดลง ทำให้กำไรมากขึ้น ราคาสินค้าถูกลง ซึ่งเป็นการใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ผู้ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศ และนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยการใช้เงินบาทน้อยลงในการจ่ายมูลค่าสินค้า
 • ผู้เดินทางไปต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยว จะสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ในจำนวนที่สูงขึ้น และซื้อสินค้าจากต่างประเทศในราคาที่ถูกลง

ผู้เสียประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งค่า

 • ผู้ส่งออก จะมีกำไรที่น้อยลง เพราะเมื่อนำรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาท จะสามารถแลกเงินบาทได้น้อยลง
 • ผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศ เมื่อจะแลกเงินกลับในประเทศ จะสามารถนำสกุลเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง
 • ผู้เดินทางไปต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยว จะสามารถแลกเงินบาทได้น้อยลง 

ค่าเงินบาทอ่อนค่า

คือการใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกเงินสกุลอื่นๆ ในจำนวนเท่าเดิม เช่น จากเดิมเงิน 30 บาทแลกได้ 1 USD วันนี้เงิน 37 บาทแลกได้ 1 USD ดังนั้น ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าห์ 

ผู้ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า

 • ผู้ส่งออก ต้นทุนและราคาขายสินค้าเท่าเดิม แต่มีกำไรมากขึ้น ซึ่งเป็นการนำเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
 • ผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศ เมื่อจะแลกเงินกลับในประเทศ จะสามารถนำสกุลเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
 • ผู้เดินทางไปต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยว จะสามารถแลกเงินบาทได้มากขึ้น 

ผู้เสียประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า

 • ผู้นำเข้า สินค้าปริมาณเท่าเดิมแต่ต้องเพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้า ทำให้กำไรน้อยลง ซึ่งเป็นการใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ผู้ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยการใช้เงินบาทมากขึ้นในการจ่ายมูลค่าสินค้า
 • ผู้เดินทางไปต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยว จะสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ในจำนวนที่น้อยลง และซื้อสินค้าจากต่างประเทศในราคาที่แพงขึ้น

ดังนั้น เมื่อเข้าใจหลักการของค่าเงินบาทไปแล้ว จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเป็นอย่างมาก

ทำให้ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนต่างๆ จึงต้องติดตามสถานการณ์ของค่าเงิน เพื่อที่จะได้วางแผนรับมือได้อย่างทันถ่วงที และถ้าหากผู้ประกอบการท่านใดทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้า CPLINTER เราก็มีบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเครื่องบิน รถและเรือ คอยให้คำปรึกษาเรื่องการขนส่งสินค้า ทั้งเรื่องการนำเข้า – ส่งออก การบรรจุสินค้า การจัดเตียมเอกสาร และการเดินพิธีการต่างๆ

ขนส่ง คาร์โก้ ความสำคัญและกระบวนการขนส่งสินค้า
ขนส่ง คาร์โก้ ความสำคัญและกระบวนการขนส่งสินค้า ในโลกที่เชื่อมโยงกันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น ที่ส...
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องบิน ขนส่ง สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหากขนส่งทางเครื่องบิน
เครื่องบิน ขนส่ง สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหากขนส่งทางเครื่องบิน การขนส่งทางเครื่องบิน Air Cargo เป็น การขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพร...
อ่านเพิ่มเติม
shipping cargo รับนำเข้าสินค้าจีน ตอบโจทย์ความง่าย สะดวกทุกการสั่งซื้อ
shipping cargo รับนำเข้าสินค้าจีน ตอบโจทย์ความง่าย สะดวกทุกการสั่งซื้อ ต่อไปนี้การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป เ...
อ่านเพิ่มเติม